HAIR CATALOG

スキンフェード×バズニグロ
スキンフェード×バズニグロ
BALES BARBER SHOP
代表 / 相馬 翔 ※新規予約不可
スキンフェード×パーマスタイル
スキンフェード×パーマスタイル
BALES BARBER SHOP
代表 / 相馬 翔 ※新規予約不可
スキンフェード×フェザーアップ
スキンフェード×フェザーアップ
BALES BARBER SHOP
代表 / 相馬 翔 ※新規予約不可
フェード×フェザーアップ
フェード×フェザーアップ
BALES BARBER SHOP
代表 / 相馬 翔 ※新規予約不可
スキンフェード×クロップスタイル
スキンフェード×クロップスタイル
BALES BARBER SHOP
代表 / 相馬 翔 ※新規予約不可
スキンフェード×ハードパート
スキンフェード×ハードパート
BALES BARBER SHOP
BALES BARBER SHOP[バレスバーバーショップ]
スキンフェード×フェザーアップ
スキンフェード×フェザーアップ
BALES BARBER SHOP
スタイリスト / 松原稜
スキンフェード×ハードパート
スキンフェード×ハードパート
BALES BARBER SHOP
スタイリスト / 村上 諒
スキンフェード×ハードパート
スキンフェード×ハードパート
BALES BARBER SHOP
BALES BARBER SHOP[バレスバーバーショップ]
フェード×クロップ
フェード×クロップ
BALES BARBER SHOP
スタイリスト / 竹浪 直樹
スキンフェード
スキンフェード
BALES BARBER SHOP
BALES BARBER SHOP[バレスバーバーショップ]
スキンフェード
スキンフェード
BALES BARBER SHOP
スタイリスト / 竹浪 直樹
スキンフェード×フェザーアップ
スキンフェード×フェザーアップ
BALES BARBER SHOP
スタイリスト / 竹浪 直樹
スキンフェード
スキンフェード
BALES BARBER SHOP
スタイリスト / 竹浪 直樹
ベリーショートNo.598
BALES BARBER SHOP
BALES BARBER SHOP[バレスバーバーショップ]
PAGE TOP